"העיתונות החוקרת נושמת היום לרווחה"

שני, 13 ינואר 2020

לאחר שבית המשפט העליון גילה דעתו שיש "קשיים בהיבטים מסוימים" של פסק דין בביהמ"ש המחוזי בענינה של ענת קם ועיתון "הארץ", במסגרת הדיון בבקשת רשות הערעור שהוגשה ע"י משרדנו ועו"ד טלי ליבליך מטעם העיתון והכתב אורי בלאו, הגיעו לבסוף הצדדים להסכמה המסיימת את התיק, תוך דחיית התביעה וביטול פסק דינו של המחוזי.

עו"ד זאב ליאונד: "העיתונות החוקרת נושמת היום לרווחה, כי הוסר ממנה האפקט המצנן, שלא לומר מקפיא, שנבע מן הקביעות בביהמ"ש המחוזי. אנו שמחים שבית המשפט העליון נטה לקבל עמדתנו בדבר הקשיים בהחלטת המחוזי. אכן בקשת רשות הערעור שהגשנו השיגה את יעדיה - ההלכה שנפסקה בפס"ד גלט-ברקוביץ היא שתוסיף להיות ההלכה המחייבת בסוגיית יחסי עיתונאי-מקור, לרבות בסוגיית הקשר הסיבתי, שכן עיתון איננו בית ספר למרגלים וגם איננו סוכנות ביטוח למקורות שניזוקו בשל הדלפה שביצעו ביוזמתם ומרצונם החופשי.

לא יתכן שבמדינה דמוקרטית, תוטל על העיתונות החוקרת בכלל, וכתבים בטחוניים בפרט, חובת זהירות מוגברת כלפי מקורות, שתחייב אותם לצפות כל מהלך חקירה אפשרי של רשויות האכיפה, וגרוע מכך, להזהיר ולהנחות את המקורות כיצד להתנהל בסיטואציה של חקירה פלילית, גם במקרה שהפרסום חוקי ועבר צנזורה. התנהגות זו גובלת בעבירה של שיבוש ואין זה סביר שתהווה סטנדרט התנהגות מחייב.  

חשוב לציין שמלכתחילה עיתון "הארץ" היה נכון להשתתף בחלק מהוצאותיה המשפטיות של ענת קם בהליך הפלילי נגדה, כאקט של סולידריות וכמחווה של רצון טוב לאור החשיבות שהעיתון רואה בקיומם של מקורות עיתונאיים.