זכויות יוצרים

פועלו של המשרד בתחום זה, ניכר גם בליוויו באופן צמוד את כל הליך חקיקת חוק זכות יוצרים החדש כמייצגם של מו"לים בתחום העיתונות, סמוך לאחר פרסום הצעת החוק ולכל אורך דיוני ועדת הכלכלה של הכנסת בהצעת החוק עצמה, תוך התמקדות בסעיפים הנוגעים ל: שימוש הוגן ביצירות; יצירה שנוצרה בידי עובד וזכויות המעביר ביצירה שכזו; העברת זכות יוצרים והענקת רשיון בה; הזכות המוסרית וכלל ההסדרים הנוגעים לה בחוק; הגדרת פעולות הפרת זכות היוצרים; קביעת התרופות בגין הפרת זכות יוצרים וזכות מוסרית.

למשרד ניסיון רב בתחום זכויות היוצרים ככל שנוגע ליצירות בתחום העיתונות הכתובה והוצאה לאור של ספרים, כמו גם במדיה דיגיטלית, לרבות תכני גולשים וקהילות באינטרנט.