יעוץ שוטף לתאגידים

המשרד מספק על בסיס קבוע שירותים משפטיים שוטפים לתאגידים ופירמות, ובכלל זה:

ייעוץ וסיוע כבר בשלב הקמת התאגיד ועיצוב משפטי של מנגנוניו העתידיים; בניית תקנון המותאם לצרכיו הספציפיים של הלקוח; הסכמי מייסדים, הסכמי שליטה והצבעה; טיפול בהליכי הרישום השונים מול רשם החברות/העמותות; ליווי משפטי של הפעילות התאגידית וטיפול בכל רכיבי פעילותו המשפטית, ובתוך כך הכנת פרוטוקולים מתאימים להחלטות מוסדות התאגיד, טיפול בפעולות הקצאת והעברת מניות, הליכי פירוק תאגיד ועוד.